SWAMI VIVEKANAND RASHTRIYA DNYANPEETH &JR.COLLEGE

THE GLORIOUS FIVE YEARS OF 100% SUCCESS

S.S.C RESULTS 2013-14


        S.S.C
SR. NO. NAME OF STUDENTS PERCENTAGE
1 MAST. SHUBHAM KISHOR KALPANDE 97.20
2 MAST. ROUNAK SANTOSH RATHI 95.00
3 MISS. POOJA SHIVKUMAR RATHI 94.80
4 MAST. JAYESH JUGALKISHOR TAWARI 94.60
5 MISS. DEVYANI RAJENDRA TANKAR 93.80
6 MAST. NISHANT GULABRAO INGLE 92.80
7 MAST. AKASH VITTHAL CHAUDHARI 91.80
8 MAST. KAUSTUBH PRALHAD JADHAO 89.60
9 MISS. SHIVANI SACHIN DHOLE 88.60
10 MAST. GANESH BALIRAM WANKHADE 85.80
11 MISS. DIVYANI SACHIN DHOLE 85.20
12 MAST. SANKET ASHOK GIRJAPURE 84.40
13 MAST. SHUBHAM NANDKISHOR DALAL 84.00
14 MAST. JAYESH RAJENDRA GANDHI 83.60
15 MISS. SHREYA SUBHASH SINDHIKAR 83.40
16 MAST. VIKRAM PRAFUL PALAN 82.60
17 MISS. APURVA DILIP DESHMUKH 82.40
18 MISS. NIKITA PRAKASH NIWANE 82.20
19 MAST. TUSHAR BHARAT GANDHI 80.80
20 MAST. PAVAN GOPAL KATTA 79.40
21 MISS. PRAJAKTA SITARAM PATIL 79.20
22 MISS. VAISHNVI ASHOK GANDHI 77.00
23 MISS. PAYAL PURUSHOTTAM RATHI 76.60
24 MAST. VINAY AMRUTLAL GANDHI 75.00
25 MAST. KETAN GAJANAN RAUT 74.40
26 MISS. RADHIKA SHARAD GANDHI 74.00
27 MAST. VARUN MAHESH CHANDAK 72.00
28 MISS. SHIVANI GAJANAN PAWAR 69.40
29 MISS. YOGITA SATISH BHUSARI 65.20
30 MAST. SAURAV SANTOSH BHUSARI 60.80
31 MAST. HRISHIKESH NILKANTH GHIVE 59.20
                                           TOTAL RESULT 100%